Economía circular i la Moda

Últimament sentim a dir molt sovint el concepte economia circular. Però, sabem que és? El concepte economia circular implica compartir, reparar, reciclar, renovar materials i productes creant un valor afegit per allargar el cicle de vida dels productes. La moda (la qual és una de les principals indústries d’un sol ús) també es puja al […]

Guia de teles sostenibles per a principiants

  La majoria de les vegades quan anem comprar roba o ens vestim no pensem en l’impacte que generen en el medi ambient els productes amb els quals está elaborada. Quants de nosaltres coneixem quines són les teles més respectuoses amb la natura? A continuació et relacionem alguns dels teixits més amigables amb el medi […]

Lagom lifestyle 2018

Retomando las entradas del BLOG queremos presentaros la filosofía de vida que queremos seguir y transmitir con nuestra nueva ubicación y decoración: el LAGOM. ¿Qué es? «Ni demasiado poco ni en exceso: en su justa medida«. Ese refrán sueco resume, en pocas palabras, lo que pretende transmitir el concepto de lagom. Un tipo de felicidad lagom no es ni exaltada ni eufórica, […]